• Wie vertegenwoordigt Tegenwind Weijerswold en waar staan wij voor.

  Tegenwind Weijerswold is een initiatief van bewoners uit Weijerswold en omgeving en wij hebben de vereniging opgericht nadat duidelijk werd dat de gemeente plannen heeft om een windmolenpark rondom Weijerswold mogelijk te maken.

  De gemeente Coevorden heeft het gebied langs de Duitse grens tussen Coevorden en Schoonebeek, samen met het industriegebied Europark, aangewezen als zoekgebied en mogelijk plaatsingsgebied voor windturbines.

  Op het grens oveschrijdende industrieterrein Europark staan reeds 4 grote turbines aan de Nederlands kant en 4 op het Duitse gedeelte.

  De gemeente Coevorden wil op het Europark nog eens 4 turbines bij plaatsen.

  En ook bij Weijerswold staan net over de grens een 10-tal windturbines op Duits grond gebied.

  Het argument van de gemeente om juist hier te plaatsen windturbines, is dat ze op deze manier een cluster vormen met de molens die al aan de andere kant van de grens in Duitsland staan. Dit vinden wij vanuit het standpunt van de ruimtelijke ordening nog te begrijpen, maar de bewoners van dit gebied worden in de toekomst op zeer korte afstand geconfronteerd met een windmolenpark van ongeveer 18 windmolens. Ook bewoners aan de rand van de stad Coevorden zullen hiermee fors geconfronteerd worden. De afstand is immers maar enkele kilometers.

  Regelmatig ondervinden de bewoners van Weijerswold nu al overlast door geluid van de windturbines in Duitsland. Wij weten dus waar we over praten.

  Wij vinden dat alternatieve energie, waaronder ook windenergie zeer wenselijk is, maar vrezen ook de grote nadelen: een grote aantasting van het landschap, geluidsoverlast, slagschaduw en waardedaling van de huizen.

  Volgens het onderzoek rapport van de milieueffecten op de omgeving is er weinig ruimte en worden afstanden van 300 tot 450m tot de woningen genoemd om plaatsing van windmolens toch mogelijk te maken. Deze afstanden zullen bovengenoemde negatieve effecten op geen enkele manier beperken.

  Het gaat hier om windturbines van tenminste 150 meter!

  Wij willen opmerken dat wij niet tegen alternatieve vormen van energiewinning zijn en dus ook niet tegen windenergie. Wij zijn echter van mening dat zeer zorgvuldig gekeken moet worden en dat windturnines alleen daar geplaatst worden waar zij het minste overlast verzorgen voor omwonende en de omgeving.

  En dat is nu juist waar het in het huidige zoekgebied aan schort. Er is niet genoeg ruimte om windturbines op een acceptabele afstand van woningen te plaatsten. Om dit toch mogelijk te maken gaat men dus uit van minimale afstanden van 300-450m. Dit is onacceptabel dicht bij bebouwing,

  Tussen de gemeente en de bewoners heeft het ontbroken aan communicatie.

  Windenergie was een klein onderdeel van de uitgebreidde Structuurvisie , een document dat over een groot aantal andere gemeentelijke plannen gaat, met het gevolg dat de bewoners van en rond Weijerswold pas in een laat stadium ontdekten wat er aan de hand was.

  De gemeente heeft de bewoners niet actief geïnformeerd .

  De Structurvisie is volgens de officiële kanalen gepubliceerd en door de bewoners gemist, mede doordat de plaatselijke krant waarin de gemeenteCoevorden communiceert met de burgers in dit gebied niet verspreid wordt. Expleciet is windenergie in Coevorden niet onder de aandacht van de bewoners gebracht.

  Pas nadat bekend was dat er onder de bewoners verzet tegen deze plannen was en de vereniging Tegen wind Weijesrwold opgericht werd, heeft de gemeente een aparte informatieavond over de plannen met windenergie gehouden.

  Vanwege de grote impact van deze plannen op omgeving en bewoners vinden wij het noodzakelijk dat er meer communicatie plaats vindt tussen de plaatselijke overheid en de bewoners, voordat er beslissingen genomen worden.

  Wilt u op de hoogte blijven, meldt u voor de nieuwsbrief . Mocht u behoefte hebben aan een meer actieve rol in het verzet tegen deze plannen, dan kunt u ons steunen door lid te worden van onze vereniging door u aan te melden via contact formulier.